wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Producenci
Nasze hity
Figurka Maryi z Guadalupe 20 cm

Figurka Maryi z Guadalupe 20 cm 59,00 zł54,00 zł brutto43,90 zł netto

Krzyż-Ikona z wizerunkiem Chrystusa 18 cm

Krzyż-Ikona z wizerunkiem Chrystusa 18 cm 39,90 zł brutto32,44 zł netto

Dziecko w skrzydłach aniołka z alabastru

Dziecko w skrzydłach aniołka z alabastru9,90 zł brutto8,05 zł netto

Krzyż stojący metalowy niklowany 10,5 cm

Krzyż stojący metalowy niklowany 10,5 cm12,90 zł brutto10,49 zł netto

Krzyż drewniany jasny brąz-Jezus 29 cm JB 10

Krzyż drewniany jasny brąz-Jezus 29 cm JB 1045,90 zł brutto37,32 zł netto

Krzyż wiszący z alabastru 26 cm

Krzyż wiszący z alabastru 26 cm39,00 zł brutto31,71 zł netto

Krzyż drewniany czarny 18 cm JB FCZ B

Krzyż drewniany czarny 18 cm JB FCZ B29,50 zł brutto23,98 zł netto

KONTAKT
Biuro Obsługi Klienta


Telefon 660-130-800

Pracujemy w godz. 9.00-16.00
W soboty 9.00-11.00
Koszty dostawy
alt

Regulamin

        Regulamin sklepu internetowego sklepnazaret.pl

         Dane przedsiębiorcy

 1.  Właścicielem jest firma WIK-ART Edyta Krasowska ul. Lipowa 38, 21­-560 Międzyrzec Podlaski,NIP 5381549090,
  REGON 361437326, email: kontakt@sklepnazaret.pl, tel.: 660130800 wpisana do ewidencji działalności
  gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul .Pocztowa 8,która prowadzi działalność
  za pośrednictwem Sklepu www.sklepnazaret.pl

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu
  zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji
  wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 5. Właściciel „WIK-ART” zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu
  rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
  Polityka Prywatności znajduje się pod adresem http://www.sklepnazaret.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html, 
  udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail
  wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

      Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1.  
 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

 • dostęp do sieci Internet

 • adres poczty e-mail

 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych
  danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem
  na stronach sklepu.
  Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia
  dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików
  cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na
  urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na
  funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej
  pod adresem 
  http://www.sklepnazaret.pl/informacja-o-cookie-pm-20.html stanowiącą integralna
  część niniejszego regulaminu.

 1. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię
  i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych.
  Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie
  adresu e-mail oraz nowego hasła.

 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

 3. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 4. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody
  osoby uprawnionej.

 1. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia
  o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie
  telefonicznie pod numerem podanym w danych kontaktowych firmy.

 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

 • wybór formy dostawy i płatności

 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych
  (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 2. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

 • sposób płatności

 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

 • informacja o prawie do rękojmi

 • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

 1. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe

 • zapłatę przy odbiorze (przy dostarczeniu zamówionego towaru).

 1. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie
   oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca
  nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

 1. Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia
  odpowiedniej oferty kupna.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie www.sklepnazaret.pl podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty.
  Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat.
  Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany
  przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem (jeśli takie istnieją).

 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu
  przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana
  jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej
  niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 1. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

 • dostawa przesyłki z zamówionym towarem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 1. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia
  terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu.
  Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy
  nie są realizowane.

 3. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu,
  w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane
  przez Sprzedawcę.

 4. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół
  w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia
  do odstąpienia od umowy.

 5. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia
  mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po
  prostu odsyłając produkt (wraz z oryginalnym dowodem zakupu - paragon lub faktura VAT) w stanie nienaruszonym,
  bez śladów użytkowania i uszkodzeń. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt
  przed jego upływem na adres „WIK-ART” Edyta Krasowska, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lipowa 38,
  tel.: 660130800  lub na adres email kontakt@sklepnazaret.pl

 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru,
  postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: „WIK-ART”
  Edyta Krasowska, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lipowa 38 

 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący,
  chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny
  niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do
  zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania
  oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
  Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
  przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed
  jego upływem.

 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości
  e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego

 • zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych
  potrzeb konsumenta.

 1. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność
  towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu
  12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna
  być przekazana m.in.

 • wysyłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@sklepnazaret.pl

 • listownie na adres „WIK-ART” Edyta Krasowska, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lipowa 38 

 • dzwoniąc pod nr tel.: +48 660130800

 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być
  określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 

 1. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej
  przez Klienta.

 

 1. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4,
  reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 

 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego
  z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość
  odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

 

 1. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 

 1. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 

 1. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości
  e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 

 1. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.sklepnazaret.pl/regulamin-pm-11.html

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez
  publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez
  Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych
  prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających
  ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

     X. Ochrona danych osobowych.

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące
Państwa subskrypcji w naszych newsletterach oraz ochrony Państwa danych osobowych.

W ŚWIETLE POWYŻSZEGO PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ PAŃSTWA , ŻE : • Administratorem Twoich danych osobowych jest WIK-ART
Edyta Krasowska ul. Lipowa 38, 21­-560 Międzyrzec Podlaski wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Rozwoju, posiadający, NIP 5381549090, REGON 361437326.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie , za pomocą poczty tradycyjnej na adres : WIK-ART Edyta Krasowska ul. Lipowa 38,
21­-560 Międzyrzec Podlaski lub drogą elektroniczną : kontakt@sklepnazaret.pl
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach: o marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych
przez nas. o Działamy na podstawie Twojej zgody.
Nikomu nie będziemy przekazywali Twoich danych. Twoje dane będziemy przechowywać aż do czasu wycofania Twojej zgody. •
Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz je sprostować. Możesz też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych. •
Jeśli chcesz, przeniesiemy Twoje dane do innego podmiotu. • Możesz również w każdym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę. •
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego
obowiązku prawnego - jest dobrowolne. • W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji
(profilowanie).
Do realizacji zamówienia Administrator danych może udostępnić dane osobowe klienta podmiotom zewnętrznym, które
są wymagane do realizacji zamówienia, czyli: firmom kurierskim (GLS, DPD, UPS, DHL, Poczta Polska, InPost), oraz firmom rozwijającym
oprogramowanie sklepu internetowego. Ilość przekazywanych danych w tych przypadkach jest ograniczona do wymaganego minimum.

 

  


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl