Modlitewnik ten przeznaczony jest dla każdego, kto pragnie chwalić Najświętszą Maryję Pannę.
Książeczka zawiera nie tylko informacje o początkach kultu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
ale i szereg modlitw, w tym m.in.: do Maryi, Dziewicy zasłuchanej w Słowo, akty zawierzenia się
Matce Bożej, a także Litanię do Matki Bożej Rokitiańskiej.

 

Modlitwa do Maryi, Dziewicy zasłuchanej w Słowo
 

Maryjo, Dziewico zasłuchana w Słowo,
Matko Słowa Wcielonego,
Pomagaj nam otwierać się na Słowo Pana,
Przyjmować je i rozważać,
Aby wzrastało w naszych sercach.
Pomagaj nam razem z Tobą żyć radością wiary
I niestrudzoną miłością głosić Ewangelię
Ludziom szukającym Twojego Syna.
Naucz nas, jak służyć każdemu człowiekowi,
Przekazując mu Słowo, które nam zostało dane.
Spraw, abyśmy dochowali wierności Słowu
I znaleźli szczęście w Jego wypełnianiu.
Amen.
Jan Paweł II

 

Spis treści

 

Kult Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej
Modlitwa do Maryi, Dziewicy zasłuchanej w Słowo
Modlitwa za rządzących
Modlitwa za rodaków pozostających na obczyźnie
Modlitwa za dzieci dotknięte problemem eurosieroctwa
Prośba o pracę
Uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych
Modlitwa o uzdrowienie w chorobie
Modlitwa za dziecko
Modlitwa za bliską osobę
Modlitwa za uzależnionych
Modlitwa o pocieszenie w stracie
Modlitwa dziękczynna
Przepraszam…
Proszę…
Modlitwa pielgrzyma
Modlitwa o przyjęcie powołania
Modlitwa o rozwagę
Modlitwa o wiarę
Modlitwa o cierpliwość do dzieci
Modlitwa za poczęte życie
Modlitwa kobiety
Zawierzenie się nauczycieli
Zawierzenie się Matce Bożej
Litania do Matki Bożej Rokitiańskiej